February 2, 2022

Enemed Emergency Exercise

  

2nd February 2022

 

 

L-Enemed Twettaq Eżerċizzji ta’ Emerġenza

 

L-Enemed, id-distributur nazzjonali tal-prodotti tal-pitrolju f’Malta, ser twettaq eżerċizzju ta’ emerġenza nhar il-Ħamis 3 ta’ Frar 2022 li jibda fid-09:00 fl-installazzjoni Bulk 1 ġewwa Ħal Luqa. Din l-installazzjoni tal-fjuwil tinsab fil-grawnds tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. L-eżerċizzju jifforma parti mir-rekwiżit legali tar-Regolamenti dwar il-Kontroll ta’ Perikli ta’ Aċċidenti Maġġuri (COMAH), LN 179/2015 li jittrasponi d-Direttiva Seveso III. Dawn ir-regolamenti jittrattaw inċidenti fuq skala kbira li jinvolvu sustanzi perikolużi li għandhom il-potenzjal li jikkawżaw diżgrazzji, tfixkil fis-servizzi essenzjali u ħsara lill-ambjent, fost oħrajn. L-eżerċizzju se jinvolvi lis-servizzi tal-emerġenza, inkluż id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, paramediċi u entitajiet oħra li jistgħu jkunu involuti f’inċidenti bħal dawn.

 

 

 

 

Enemed to Conduct Emergency Exercises

 

Enemed, the national distributor of petroleum products in Malta, will conduct a full-scale exercise on Thursday 3rd February 2022 starting at 09:00h at Luqa Bulk 1 installation. This fuel installation is located within the Malta International Airport grounds. The exercise forms part of the legal requirement of the Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH), LN 179/2015 which transposes the Seveso III Directive. These regulations deal with large scale major accidents involving dangerous substances which have the potential to cause multiple casualties, disruption in essential services and damage to the environment, amongst others. The exercise will involve the emergency services, including the Civil Protection department, paramedics and other entities which would be involved in such accidents.

 

 

 

 

Related Articles

President George Vella Visits the New National Fuel Distribution Centre.

President George Vella visited Enemed’s national fuel distribution and storage centre. He visited the filling station, storage facilities, laboratory and the distributed control system to understand the vital work that Enemed employees do on a daily basis.

Read More

Enemed Malta-Sicily Windsurf Crossing

Hot Tension in Cold Waters! The third of four qualifying races to determine the participants of the Enemed Malta-Sicily Windsurf Crossing was held recently and included a coastal race on the Northeast coast of Malta.

Read More

Emergency Exercises

18th February 2022   Enemed to Conduct Emergency Exercises Enemed, the national distributor of petroleum products in Malta, will conduct a full-scale exercise on Monday 21st February 2022 from 9:00am to 12:00pm at Ħas-Saptan National Distribution Centre.     This site is a new installation, that is adjacent to the Ħas-Saptan underground tunnels. The exercise forms […]

Read More
Skip to content