Enemed Co. Ltd.

National Distribution Centre

Triq il-Mina tal-Hazna tal-Fjuwil

Has Saptan, Ghaxaq, GXQ 1260

T +356 2220 8000

E info.enemed@enemed.com.mt