February 18, 2022

Emergency Exercises

18th February 2022

 

Enemed to Conduct Emergency Exercises

Enemed, the national distributor of petroleum products in Malta, will conduct a full-scale exercise on Monday 21st February 2022 from 9:00am to 12:00pm at Ħas-Saptan National Distribution Centre.     This site is a new installation, that is adjacent to the Ħas-Saptan underground tunnels. The exercise forms part of the legal requirement of the Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH), LN 179/2015 which transposes the Seveso III Directive. These regulations deal with large scale major accidents involving dangerous substances which have the potential to cause multiple casualties, disruption in essential services and damage to the environment, amongst others. The exercise will involve the emergency services, including the Civil Protection department, paramedics and other entities which would be involved in such an accident.

 

 

L-Enemed Twettaq Eżerċizzji ta’ Emerġenza

 L-Enemed, id-distributur nazzjonali tal-prodotti tal-pitrolju f’Malta, ser twettaq eżerċizzju ta’ emerġenza nhar it-Tnejn 21 ta’ Frar 2022 li jibda fid-09:00 u jispiċċa f’ 12:00 fiċ-Ċentru Nazzjonali tad-Distribuzzjoni ġewwa Ħas-Saptan. Dan is-sit huwa installazzjoni ġdida biswit il-mini taħt l-art ta’ Ħas-Saptan. L-eżerċizzju jifforma parti mir-rekwiżit legali tar-Regolamenti dwar il-Kontroll ta’ Perikli ta’ Aċċidenti Maġġuri (COMAH), LN 179/2015 li jittrasponi d-Direttiva Seveso III. Dawn ir-regolamenti jittrattaw inċidenti fuq skala kbira li jinvolvu sustanzi perikolużi li għandhom il-potenzjal li jikkawżaw diżgrazzji, tfixkil fis-servizzi essenzjali u ħsara lill-ambjent, fost oħrajn. L-eżerċizzju se jinvolvi lis-servizzi tal-emerġenza, inkluż id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, paramediċi u entitajiet oħra li jistgħu jkunu involuti f’inċidenti bħal dawn.

 

Related Articles

President George Vella Visits the New National Fuel Distribution Centre.

President George Vella visited Enemed’s national fuel distribution and storage centre. He visited the filling station, storage facilities, laboratory and the distributed control system to understand the vital work that Enemed employees do on a daily basis.

Read More

Enemed Malta-Sicily Windsurf Crossing

Hot Tension in Cold Waters! The third of four qualifying races to determine the participants of the Enemed Malta-Sicily Windsurf Crossing was held recently and included a coastal race on the Northeast coast of Malta.

Read More

Inawgurat Ċentru Nazzjonali ġdid għad-Distribuzzjoni tal-Fjuwil f’Ħas-Saptan

Faċilità ġdida li se twassal għal tnaqqis ta’ 20% f’emmissjonijiet u żieda ta’ 60% fl-effiċjenza tal-operat   Ċentru Nazzjonali ġdid għad-Distribuzzjoni tal-Fjuwil f’Ħas-Saptan ġie inawgurat tard it-Tlieta filgħaxija mill-Prim Ministru Robert Abela u mill-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli. L-investiment ta’ €70 miljun sar mill-kumpanija Enemed, id-distributur nazzjonali tal-prodotti tal-pitrolju f’Malta. Dan l-investiment […]

Read More
Skip to content